On Som

Els CAMPS els tenim......

Al terme municipal de Montagut-Oix, sobre del Restaurant de Can Bundancia, abrigats pel bosc hi tenim tres feixes que fan un total de 5.000 m2 de conreu. Reguem amb aigua de pou i treballem amb respecte una terra més aviat argilosa que amb el temps i amb estimació ens dóna unes verdures molt gustoses. Allà mateix és on tenim el magatzem, amb la càmera frigorífica, les caixes, balances i tot el material que fem servir per a tirar endavant la nostra activitat.

A la Vall de Bianya, passat els túnels de Capsacosta, hi tenim Les Boixedes, 5 feixes de roca que fan un total de 7000m2 de conreu. Reguem amb l'aigua de la deu que neix de les muntanyes, d'origen pluvial i sense cap tipus de tractament. És un terra fort situat en un punt climatològicament molt bo, entre la Garrotxa i el Ripollès, on es crea una inversió tèrmica que afavoreix moltíssim el creixement de les verdures, ja sigui pel petit augment de la temperatura com per que evita l'aparició de fongs i/o altres malalties ja que es situa per obre de les boires.

A St. Martí del Clot on tenim el futur projecte de la Saó. Un camp de 4 ha de terra en conversió a ecològic, on també vivim el David i la Beatriz i els nostre fills Gisela i Cristian. El camp ho em començat a treballar amb criteris ecològics des del Novembre de 2015 sembrant adobs en verd i preparant ho amb cura per a que entri en producció al 2017. A casa i tindrem el magatzem, la càmera i d’altres cultius com herbes condimentaries i aromàtiques i bolets.