El Perquè de la Nostra Feina

Treballem per una agricultura respectuosa amb el medi ambient i que va més enllà de la producció sense productes químics. L’Agroecologia és l’agricultura que també posa atenció als aspectes socials (relacions de confiança entre productors/es i consumidores, la localitat i temporalitat de les verdures...), econòmics (comercialització directe, preus dignes, mecanismes de cooperació entre productors/es...) i culturals (recuperació de varietats tradicionals, desaprendre actituds de funcionament, consum de temporada...); fent de l’horta agroecològica una realitat sostenible al llarg del temps i que ens permeti aconseguir la Sobirania Alimentaria.

El perquè de la nostre feina es veu definit en els nostres OBJECTIUS:

1.- Viure dignament de l’agricultura agroecològica i del projecte de La Saó, entendre-ho com la nostra manera de viure i fent-lo sostenible al llarg del temps, dignificant així l’ofici de pagès/a.

2.- Practicar, desenvolupar i difondre els principis de l'Agroecologia.

3.- Treballar en grup, prenent decisions en consens i utilitzant la comunicació i la transparència com els mitjans principals de la nostra forma de funcionament.

4.- Exercir el recolzament mutu, coordinant-nos i creant xarxa.

5.- Comercialitzar el nostre producte de forma directe al consumidor/a sense intermediaris. Oferint producte ecològic, local  i de temporada.

6.- Col·laborar amb d’altres entitats i/o associacions que treballin per un canvi social, econòmic i cultural més just i equitatiu.

7.- Treballar més estretament pel foment i l’ús de les varietats tradicionals.

8.- Establir relacions de confiança amb els pagesos/es, cistellaires, cooperatives de consum, organitzacions i persones amb les que ens relacionem.