Què és l'agroecologia

L'Agroecologia va més enllà del fet de conrear la terra sense contaminar-la i d'obtenir uns productes alimentaris lliures de tòxics. Amb l'Agroecologia es pretén abastar la dimensió ambiental, i també els aspectes socials, polítics i econòmics.

L'Agroecologia pretén canviar el model actual de funcionament a través d'una activitat de vital importància com és l'alimentació. Incidint en els aspectes mediambientals (de no tirar productes químics, abonats preparats, herbicides, etc), i també posant atenció en els aspectes següents:

-       vendre directament al consumidors (sense la existència de intermediaris).

-       que sigui producte local i de temporada (no provinent de milions de km de llunyania).

-       que sigui productes de pagesos/es amb els que treballem directament, coneixem com fan les coses, creant relacions de confiança i cooperació.

-       dignificar l'ofici de pagès/a i les seves condicions laborals.

-       que sigui una agricultura assequible per a la gent i no un producte d’elit.

-       donar suport al consum col·lectiu creat des de les cooperatives de consum, com a model de funcionament amb uns objectius de canvi al darrera.

Al final els nostres objectius com a Saó són el que l'Agroecologia presenta, que són alternatives a l'actual crisi de modernitat, mitjançant propostes de desenvolupament participatiu des dels àmbits de la producció i la circulació alternativa dels seus productes, pretenent establir formes de producció i consum que contribueixin a encarar la crisi ecològica i social, i amb això a restaurar el curs alterat de la coevolució social i ecològica.