La Xarxeta

La Xarxeta (Xarxa de pagesos/es agroecològics de Catalunya)  és una xarxa de pageses i pagesos agroecològics que des de les diverses experiències pràctiques, individuals i col·lectives, busquem la dignitat en la nostra feina, la qual entenem com a forma de viure, creant un nou model social, ambiental i econòmic en el món rural basat en la justícia social, la solidaritat, la cooperació i la sostenibilitat.

La Xarxeta neix l’any 2007 com una xarxa de suport mutu entre petits productors agroecològics, una organització què actualment en formem part unes 20 experiències d’horta localitzades en cinc zones de Catalunya.

La Xarxeta té el següents objectius:

-        Practicar la l'agroecologia, les seves tècniques i processos

-       Teixir un moviment agroecològic des de la referència pràctica de les nostres realitats al        camp.

-       Assegurar la sostenibilitat de les experiències a través de l’intercanvi de coneixements i producte agroecològic, local i assequible entre nosaltres.

-       Destinar una part de la producció de cada experiència per activar l’intercanvi de producte entre nosaltres bàsicament sota programació.

-       Facilitar el moviment d'excedents.

-       Fer comandes conjuntes de producte que no sigui propi de la xarxa i de material fungible.

-       Activar la comunicació entre els participants de la xarxa.

Per més informació: http://www.pagesosagroecologics.com/